fbpx
Slider

Hoofd of nekpijn

Hoofdpijnklachten en nekpijn kunnen gelijktijdig met elkaar voorkomen en met elkaar in verband staan. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Beide klachten kunnen ook volledig op zichzelf staan, ook al manifesteren ze zich tegelijkertijd. Bij spierspanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn of cervicogene duizeligheid kan manuele therapie helpen de klachten te doen verminderen. Deze vormen van hoofdpijn gaan vaak gepaard met een bewegingsfunctiestoornis in het hoge gedeelte van de nek wervelkolom. De meeste nekklachten zijn a-specifiek van aard. Dat wil zeggen dat er geen ernstige aandoening aanwezig is. Ook de nekklachten na een whiplash-trauma zijn bijna altijd a-specifiek van aard. In de fysiotherapie kunnen nekklachten vaak goed verholpen worden door een combinatie van manuele therapie en oefentherapie.

Pijn aan de schouder

De schouder is een beweeglijk gewricht dat direct in verbinding staat met de hoge rug en de nek. Het is dan ook niet vreemd dat pijn aan de schouder vaak samengaat met klachten van de nek en de hoge rug. De oorzaak van de schouderpijn kan heel divers zijn. De klacht hoeft ook niet altijd uit het bewegingsapparaat voort te komen. Het is dan ook van belang om een adequate diagnose te stellen alvorens over te gaan tot behandeling van schouderklachten.

Pijn in de onderrug

Lage rugpijn is de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat en komt voor in alle leeftijdscategorieën. Het overgrote deel van de rugklachten vallen onder de categorie ‘a-specifieke lage rugklachten. Dit betekent in feite dat er geen ziekte of zichtbare aandoening te herleiden is uit de rugklachten. Desondanks kan rugpijn leiden tot een forse beperking in het dagelijkse leven. Veel mensen met rugpijn wenden zich tot een fysiotherapeut of manueel therapeut.

Pijn aan het onderbeen

Klachten in het onderbeen kunnen heel divers van aard zijn. De klachten kunnen voortkomen uit spieren en pezen, maar ook vanuit andere structuren zoals zenuwen en bloedvaten. Het is de kunst om te achterhalen op welke wijze de structuren, die betrokken lijken te zijn bij het genereren van de klachten, worden overbelast. Kortom; ook bij kuitklachten is het van belang om een adequate diagnose te stellen alvorens tot behandeling over te gaan.

Pijn aan de knie

Acute knieklachten ontstaan na een distorsie van de knie. Hierbij worden niet zelden de binnen of buiten meniscus of de voorste kruisband gescheurd. Daarbij treedt bijna altijd direct zwelling op. Pijnklachten van en rondom de knieschijf komt voor bij jongeren en geeft pijn bij traplopen en zitten met gebogen knieën. Naarmate de leeftijd vordert komt artrose van de knie vaker voor. Deze pijn komt voort uit het verslechteren van het kraakbeen van de knie. Het kapsel van de knie kan hierbij geïrriteerd raken en voor een toename van zwelling en pijn zorgen. Bij nagenoeg alle knieklachten geldt dat het gericht oefenen van de bovenbeenspieren kan bijdragen tot vermindering van klachten.

Pijn aan de heup

Pijnklachten in de heup bij jongeren en volwassenen komt vaker voor als een sport beoefend wordt waarbij de heup grote bewegingen maakt, zoals bijvoorbeeld yoga. Ook bij sporten waarbij de heup veelvuldig roteert, zoals bij voetbal, kunnen heupklachten zich in de loop der tijd ontwikkelen. Daarnaast kan pijn in de heup ook ontstaan in sporten zoals kickboksen, waarbij de heup relatief veel buigt en stoten opvangt. Het beoefenen van deze sporten wordt gerekend tot een van de ‘externe factoren’ waardoor heupklachten kunnen ontstaan. Naast deze externe factoren zijn het vooral ‘interne factoren’, zoals de individuele vorm van de heup, die heuppijn kunnen veroorzaken.
Naarmate de leeftijd vordert, komen heupklachten steeds meer voor. Heupartrose is een veelvoorkomend probleem vanaf 50 jarige leeftijd en is een aandoening waarbij het kraakbeen van de heup verslechterd is. Hierdoor kan pijn worden ervaren uit bot en het kapsel van de heup.

Pijn aan de hand en vingers

Pijnklachten aan hand en vingers kunnen zich ontwikkelen in de loop der tijd door overbelasting in het dagelijks leven, zoals activiteiten in het huishouden en op het werk. Door veroudering van gewrichten kan er artrose ontstaan in de gewrichten van de vingers. Daarnaast zijn er nog aandoeningen waarbij de pezen van de hand niet meer goed glijden in de tunnels. Een veranderende stand van de vingers komt voor bij de aandoening reumatoïde artritis. Acute vingerletsels bijvoorbeeld als gevolg van een balsport kunnen een langdurig herstel kennen. De ruimte in en rondom de vingergewrichten is klein waardoor het strekken en buigen van de vinger vaak lang beperkt blijft. De hand heeft een grote functie in het dagelijks leven. Het is dan ook raadzaam om bij klachten van de hand tijdig een professional in te schakelen.

Pijn aan de enkel

Bij pijn aan de enkel is vaak het enkelgewricht betrokken of de pezen die aan de buitenzijde van de enkel lopen. De meest voorkomende sportblessure is het acute enkelletsel, ook wel enkeldistorsie genoemd. Bij dit letsel worden spieren en gewrichtsbanden van de enkel opgerekt of ingescheurd. Na herstel van een verzwikte enkel ervaren veel mensen nog klachten van de enkel of krijgen ze een recidief. Daarom is het altijd van belang om na een eerste enkelverzwikkking goed te herstellen met oefeningen en een brace. Lange tijd werd gedacht dat een enkelbrace de spieren zou verzwakken, maar huidige onderzoeken bewijzen het tegendeel. Zie ook de ‘versterk je enkel app’ voor meer informatie wat te doen na een acuut enkelletsel.

Pijn aan de elleboog

Pijn aan de elleboog komt bijna altijd voort uit de spieren die rondom het gewricht lopen of uit het ellebooggewricht zelf. In een enkel geval kunnen de zenuwen die nabij de elleboog lopen klachten veroorzaken. Een bekende en veelvoorkomende elleboogklacht is de tenniselleboog. Deze klacht betreft een overbelasting van de aanhechting van de onderarm spieren aan het buitenste gedeelte van de elleboog. Minder bekend en minder vaak voorkomend is de golferselleboog. Dit is een overbelasting van de aanhechting van de spieren die aan de binnenzijde van de onderarm lopen en aanhechten aan de binnenzijde van het ellebooggewricht. Niet alleen sporters kunnen last hebben van pijn aan de elleboog, elleboogpijn komt ook veel voor bij niet-sporters in dagelijkse bezigheden zoals poetsen, typen en voorwerpen optillen.

Pijn aan de bovenrug

Klachten aan de wervelkolom van de bovenrug komen minder vaak voor dan klachten aan de wervels van de nek of de lage rug. De bovenrug is ook minder beweeglijk dan de nek en de onderrug. Dit komt omdat de ribben aan de wervels van de bovenrug vastzitten. Waarschijnlijk omdat de bovenrug minder beweegt dan de lage rug en de nek, komen er ook minder klachten voor in de gewrichten van de hoge rug. Pijnklachten van de spieren die over de hoge rug lopen komen wel vaak voor. Door langdurig in een houding te zitten kunnen de spieren van de hoge rug bijvoorbeeld overbelast raken. Ook bij klachten aan de bovenrug is het uiteraard van belang na te gaan of de klachten voortkomen uit het bewegingsapparaat, of van andere structuren zoals organen die zich in de ribbenkast bevinden. Zeker in deze lichaamsregio is een goede diagnose voorafgaand aan de behandeling van belang.

Pijn in het bovenbeen

Bij pijn in het bovenbeen kunnen spieren en pezen, maar ook bloedvaten of zenuwen betrokken zijn. De pijn kan ook vanuit de heup of het knie gewricht uitstralen en zich projecteren op het bovenbeen. De locatie van de bovenbeenklachten kan een belangrijke indicatie geven over de aard van de klachten. Ook het moment waarop de pijn zich voordoet en wanneer de eerste klachten zich manifesteerden, kunnen belangrijke informatie geven over de aard van de bovenbeenklachten. Bij pijn in het bovenbeen is ook weer een goede diagnostiek van belang alvorens de behandeling van de bovenbeenklachten te starten.

Pijn aan de bovenarm

Pijnklachten in de bovenarm kunnen op zichzelf staan, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van triggerpoints in de spieren. Meestal echter is bovenarmpijn te herleiden uit een bewegingsfunctiestoornis van de schouder of de nek. De pijn vanuit de schouder of de nek wordt dan als het ware ‘geprojecteerd’ in de bovenarm. Als pijnklachten van de nek of schouder langer bestaan, dan kan het gebied van pijn in de bovenarm zich verder uitspreiden naar de onderarm en de hand. Bij pijnklachten in de bovenarm is het natuurlijk altijd van belang om na te gaan of er geen andere structuren zoals organen of het hart de pijn projecteren in de bovenarm. Het stellen van een juiste diagnose voorafgaand aan de behandeling is ook hier van belang.

Borstpijn

Borstpijn komt niet vaak voor in het bewegingsapparaat, maar kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het eenzijdig trainen van borstspieren of door een chronisch verhoogd ademhalingspatroon. Ook bij het bestralen van borstkanker komt pijn aan de borstspier nog wel eens voor, door de houding met de arm naar achteren en/of door pijn in het gebied van de borstspier dat bestraald wordt. Bij pijn op de borst is het uiteraard belangrijk om na te gaan of er andere structuren dan het bewegingsapparaat, zoals bijvoorbeeld de organen in de borst of het hart de klacht kunnen veroorzaken.

Bilpijn

Pijn in de bilregio kan voortkomen uit de spieren van de bil, maar ook vanuit de lage rug, het bekken of de heup. Beperkte of juist overmatige beweeglijkheid van deze gewrichten kan leiden tot bilpijn. Een tekort aan actieve stabilisatie van romp en bekken kan ook aanleiding geven tot klachten in de bil. Soms komt bilpijn ook voort uit de gewrichten van rug, heup of bekken zelf. Hoe dan ook, in het dagelijks leven kan pijn in de bil je erg beperken in basale activiteiten zoals zitten, lopen en opstaan. De manueel therapeut heeft veel expertise in klachten van heup, lage rug en bekken, waaruit bilpijn kan ontstaan.