fbpx

Landelijke Database Fysiotherapie

Jouw fysiotherapeut heeft je gevraagd om toestemming te geven voor de Landelijke Database Fysiotherapie. Wat betekent dat voor jou?

Waarom wij data verzamelen
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling, en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg. Jouw fysiotherapeut kan via het LDF dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren. Op deze pagina vertellen we welke informatie we verzamelen en wat er precies gebeurt met die gegevens.

Hoe werkt de dataverzameling?
Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers (EPDs). In een patientendossier staat bijvoorbeeld welke klachten een patiënt heeft, hoe en wanneer de patiënt behandeld wordt en wat de resultaten zijn. Alleen behandelende fysiotherapeuten en patiënten zelf hebben toegang tot dit dossier. Als je, via jouw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDF worden een deel van de gegevens uit jouw elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd.

Welke gegevens worden gebruikt?
We verzamelen data over jouw fysiotherapeutische behandeling. Het is in de LDF niet nodig om te weten wie jij precies bent. Jouw naam en contactinformatie ontvangen we daarom niet. In plaats daarvan wordt een unieke code met jouw gegevens meegestuurd. Dit heet pseudonimiseren. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat in de LDF niet meer te zien is wie jij precies bent. Zo beschermen we jouw privacy.

In de patiëntenbrief lees je welke gegevens met jouw toestemming verzameld worden.

Waarom zijn mijn gegevens belangrijk?
Het doel van een fysiotherapeut is om altijd optimale zorg leveren. En om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn vergelijken we in de LDF gegevens per behandeling met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking beslist  jouw fysiotherapeut welke behandeling het best is. Zo dragen jouw gegevens bij aan een hogere kwaliteit van de zorg.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging. Om deze beveiliging goed te borgen werken we samen met Mediquest, die de LDF en haar data beheert. Mediquest is gecertificeerd voor informatiebeveiliging. Jouw fysiotherapeut stuurt gegevens altijd via een beveiligde verbinding naar de LDF. Herleidbare gegevens, zoals je naam en contactgegevens, worden niet meegestuurd. In plaats daarvan krijgen jouw gegevens een unieke code mee. Zo kunnen we je in de LDF niet herkennen en beschermen we jouw privacy.

Wie hebben toegang tot mijn gegevens?
In sommige gevallen werkt het KNGF ook met andere partijen samen, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. We werken alleen met partijen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gegevensbeveiliging, en waarmee we een overeenkomst hebben. Zo zorgen we dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kan ik mijn toestemming later nog intrekken?
Ja, dat kan. Je kan dit aangeven bij jouw fysiotherapeut. Jouw fysiotherapeut zorgt dan dat er geen data maar van jou aan de LDF wordt geleverd.

Afspraak maken